Grøn korridor langs Folehaven

Landskab og privat offentlig byudvikling.
 • Stade:
  Forslag
 • Bygherre:
  3B-Folehaven og Københavns Kommune
 • Anvendelse:
  Begrønning
 • Areal:
  Ca. 5.000 m2
 • Opførelse:
 • Pris:
  Kr. 7.000,-
CARIT ETLARS VEJ 3, 1. SAL | 1814 FREDERIKSBERG C | +45 2284 5916 | INFO@NORLOV-NORLOV.DK