Lydskodder

Udvikling af lydskodder i samarbejde med Art Andersen, SBI, Gate 21.
 • Stade:
  Igangværende
 • Bygherre:
  3B-Folehaven
 • Støtte:
  Realdania & Miljøstyrelsen
 • Anvendelse:
  Reduktion af lydgener fra trafik i lejligheder
 • Areal:
 • Opførelse:
  2018
 • Pris:
CARIT ETLARS VEJ 3, 1. SAL | 1814 FREDERIKSBERG C | +45 2284 5916 | INFO@NORLOV-NORLOV.DK